De toekomst van Frankrijk volgens Michel Houellebecq. In ‘Platform’, de roman van Michel Houellebecq die in 2005 door Johan Simons voor het eerst op het toneel werd gebracht, wordt een westerse beschaving geschetst die hinkt op haar laatste benen. Houellebecqs meest recente roman ‘Onderworpen’ uit 2015 is een vervolg hierop. In deze toekomstfictie is de chaotische, neoliberale wereld van ‘Platform’ vervangen door een stabiel Frankrijk, geregeerd door de democratisch verkozen Moslimbroederschap. De prijs: de inperking van een aantal vrijheden, de onderwerping van de vrouw en de verwerping van de waarden van de Verlichting.

Tekst: Michel Houellebecq, regie: Johan Simons en Chokri Ben Chikha, spel: Steven Van Watermeulen, Sara de Bosschere, Marijke Pinoy, Zouzou Ben Chikha en Mourade Zeguendi. Ticket info