De Alliance Française Utrecht bestaat in november 125 jaar. Het doel van de vereniging al die jaren: bevordering van de Franse taal en cultuur in Utrecht en omgeving. Om deze verjaardag te vieren wordt onder meer op 14 november 2019 een symposium georganiseerd over de verschillen en overeenkomsten tussen Fransen en Nederlanders.

Op 14 november 1894 kwam een aantal Utrechtse notabelen bijeen in het toenmalige Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats. Doel: het oprichten van een Utrechtse afdeling van de Alliance Française. Op dat moment bestonden er al enige Nederlandse afdelingen van de tien jaar eerder in Parijs opgerichte organisatie ter bevordering van de Franse taal en cultuur.

Meteen al blijken er volgens de lokale pers 199 Utrechtse francofielen lid van de vereniging te zijn geworden, “zoowel dames als heeren”. 125 Jaar later telt de Alliance in Utrecht ongeveer 400 cursisten en leden. De vereniging organiseert cursussen in de Franse taal en literatuur, culturele activiteiten, reizen en “cafés français”, en momenteel zelfs een echt chanson-koor.

Om het 125-jarig bestaan te vieren, wordt op de verjaardag zelf een symposium gehouden met als thema “Dis, c’est comment chez les Bataves?”, ofwel: “Zeg, hoe gaat het in Nederland?”. In korte lezingen, ronde-tafel-gesprekken en debatten wordt ingegaan in op de culturele verschillen en overeenkomsten tussen Fransen en Nederlanders, met name gezien door de ogen van in Nederland wonende Fransen.