Een laan met een rijk verleden, die ook in de laatste wereldoorlog een grote rol gespeeld heeft. U hoort over de prettige en minder prettige kanten uit dit verleden.