Al sinds de oudheid vormen de Negen Muzen de inspirerende kracht achter allerlei vormen van kunst en vermaak. Tijdens komende Open Monumentendag zullen deze muzen het vertrekpunt zijn voor het verkennen van tientallen monumenten waar kunst, vermaak en ontspanning een centrale rol spelen. Soms zijn panden expliciet ontworpen en gebouwd voor vermaak, in andere gevallen zijn panden eerder stille getuigen van het vermaak van vroegere tijden of, andersom, is een monument dat vroeger juist een plaats was van rust tegenwoordig in gebruik voor vermaak. De negen muzen zullen leiden langs vele bijzondere monumenten verspreid over de stad.