Hans Fallada (1893-1947), was in zijn tijd wereldberoemd door zijn maatschappijkritische romans, waarin hij schreef over de ervaringen van ‘de kleine man’ gedurende het interbellum en de oorlogsjaren in Duitsland. Kende de belangstelling voor zijn oeuvre in de jaren na zijn overlijden een terugval, sinds 2009 is Fallada dankzij zijn roman Alleen in Berlijn – over het verzet van een simpel arbeidersechtpaar tegen Hitler – wereldwijd herontdekt. Hij wordt gerekend tot een van de belangrijkste Duitse schrijvers van de 20ste eeuw, die de pijnpunten van zijn tijd genadeloos vastlegde en diep doordrong tot de menselijke ziel. Anne Folkertsma schetst op basis van Fallada’s romans, brieven en dagboeken een portret van een auteur met een tumultueus (schrijvers)leven, plaatst zijn leven en oeuvre in de historische context en lardeert haar voordracht met tekstfragmenten uit Fallada’s werk. Geïllustreerd met beeld van Fallada en zijn tijd.