Consensus Vocalis presenteert WANHOOP en TROOST o.l.v. jong en getalenteerd dirigent Lodewijk van der Ree

Voor de Goede Week, de periode van Palmzondag tot Stille Zaterdag, zijn in de loop der tijd allerlei rituelen ontstaan. Tenebrae is zo’n bijzondere dienst in de Goede Week, waarbij in het heilig officie in de drie dagen voorafgaand aan paaszondag (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) de metten en lauden samengevoegd werden.

Vast onderdeel van de duistere metten was de lezing van de klaagliederen van Jeremia, afgewisseld met responsoriën waarin de laatste dagen van Jezus beschreven werden. Van de zestiende eeuwse componist Orlando Lassus voeren we onder leiding van dirigent Lodewijk van der Ree op Witte Donderdag en Goede Vrijdag de vierstemmige zetting uit, die Lassus schreef voor privégebruik in de kapel van de hertog van Beieren, waar hij hofcomponist was. Dit was ‘musica reservata’, muziek voor de hertog alleen, en is daardoor verstopt gebleven in de bibliotheek van het hof van Beieren.

In plaats van de gebruikelijke slotpsalm van de Tenebrae dienst, Psalm 51, vullen we het programma aan met Adriaen Willaert’s ‘Infelix ego’.Twee gregoriaanse hymnes die passen bij deze periode, Vexilla regis en Pange lingua, vormen het raamwerk waarmee we dit concertprogramma voor de Goede Week openen en afsluiten. 

Programma

Orlando Di Lasso: Lamentationes Jeremiae Prophetae

Adriaen Willaert: Infelix ego

Gregoriaanse hymnes en responsoriën  Ticket info