Wandeling die ingaat op de tijd dat de Unie werd afgesloten; een veel bewogen tijd waarin door de godsdiensttwisten tussen ‘ketters’ en ‘papen’ grote kloven in de samenleving ontstonden en de onderlinge verdraagzaamheid zwaar onder druk stond.