Movement Exposed Gallery Space presenteert vanaf 7 februari tot en met eind maart 2020 Safe Piece, installation van videokunstenaar Isabelle Vigier en choreograaf Valentina Campora. Movement Exposed Gallery Space is een nieuwe galerie in het hart van Utrecht waar werk wordt gepresenteerd dat voortkomt uit de raakvlakken tussen beeldende kunst en podiumkunst.

Safe Piece, installation is een nieuwe stap in het project Safe Piece dat begon met een serie voorstellingen en een aantal jaren later in de vorm van een film werd gevat. In Utrecht is Safe Piece voor het eerst als installatie te zien.

In Safe Piece wordt een actueel thema onderzocht: hoe moederschap en artistiek makerschap samen kunnen gaan. De vragen die worden gesteld raken aan iets fundamenteels: het recht om te werken en het recht om toekomstige deelnemers aan de maatschappij groot te brengen, waarbij werk vaak wordt gezien als een plek waar het hebben van kinderen als gelimiteerd wordt ervaren in relatie tot de professionele ontwikkeling.