Zelden looft men een eerste prijs uit op de internationale wedstrijd Musica Antiqua in Brugge, maar in augustus 2015 moest de jury toch echt overstag: de pas 23-jarige klavecinist Justin Taylor speelde de sterren van de hemel. Het publiek schonk hem de Publieksprijs. Sindsdien is Taylors eigen ster hoog gestegen. Samen met zijn kompanen van Le Consort buigt hij zich over Corelli’s triosonates. ‘De Orpheus van onze tijd’, werd Corelli bij leven genoemd. De belangstelling voor zijn schitterende triosonates was zo groot dat ze herhaaldelijk moesten worden herdrukt.