Louis Couperus (1863-1923), een van Nederlands grootste schrijvers, maakte in 1922 een rondreis door Japan en beschreef wekelijks zijn indrukken voor de Haagsche Post. Na terugkeer in Nederland verwerkte hij zijn ervaringen in schetsen en verhalen, die onder de titel Het snoer der ontferming postuum in boekvorm in 1924 werden gepubliceerd. Voor het dagblad Het Vaderland schreef hij Japanse legenden.

H.T.M. van Vliet, bezorger van de recent verschenen fraai geïllustreerde uitgave van Het snoer der ontferming, vertelt over Couperus’ Japanse reis, diens journalistieke en literaire verwerking ervan, het ontstaan en de betekenis van de verhalen en legenden en het door de schrijver gebruikte bronnenmateriaal, waaronder beroemde prenten van Utamaro, Hiroshige en Hokusai.

Couperus’ Japanse verhalen worden vanwege hun poëtische zeggingskracht en diepgang als een van de hoogtepunten in het oeuvre van de schrijver beschouwd.
Voordrachtskunstenaar Boris van den Wijngaard vertolkt zijn keuze uit Het snoer der ontferming en de Japansche legenden. Met beeldmateriaal.