De tentoonstelling 14m3 APFA laat veertien ontwerpvoorstellen zien die aansluiten bij de toekomstvisie van APFA: een vernieuwende plek voor film- en beeldcultuur in het Werkspoorkwartier in Utrecht, op de lokatie waar nu nog de Central Studios zijn gevestigd. APFA – van APparaten FAbriek, de naam die het gebouw had voor Central Studios er zich in vestigde – moet een plek worden waar leren, maken, experimenteren en vertonen centraal staan. In de tentoonstelling tonen studenten van de opleiding HKU Master Interior Architecture (MIA) hun visie op deze ontwikkelingen middels maquettes en ruimtelijke installaties.

De tentoonstelling geeft tegelijkertijd een beeld van de opleiding: studenten leren zich verhouden tot actuele sociaal-maatschappelijke vraagstukken en worden uitgedaagd hier in hun onderzoeks- en ontwerpproces uitdrukking aan te geven. In nauwe relatie met gebruikers zoeken zij naar passende en innovatieve oplossingen. Zo leren zij bouwen aan ruimtes die iets teweegbrengen.