‘Leven zonder Sartre’ is de derde voorstelling van Mirjam Koen waarin ze ingaat op een cruciale gebeurtenis in het leven van een filosoof. Deze keer staat Simone de Beauvoir centraal, de vroegere metgezel van Jean-Paul Sartre. Kort na diens overlijden gaat zij de confrontatie aan met zijn jonge secretaris Benny Lévy, woedend als ze is over zijn vergaande filosofisch-religieuze beïnvloeding van de oude, zieke Sartre. ‘Leven zonder Sartre’ is een heldere, lichte en soms pijnlijke voorstelling over verlies, botsende idealen en de moed om de confrontatie aan te gaan. Ticket info