Nexus’ komt van het Latijnse ‘nectere’ en staat voor verbinding. Het betekent het centrum of de focus van een bepaald geheel, of een verbinding (de link) die twee of meer personen of dingen met elkaar in verband brengt. Voor de thematentoonstelling NEXUS laten kunstenaarsleden van Kunstliefde zich inspireren door dit woord of de betekenis ervan.

Op verschillende manieren en in diverse disciplines werken zij dit thema uit in beelden, schilderijen, grafiek, fotografie, video, installaties en meer. Ze laten veelal nieuw werk zien speciaal gemaakt voor het thema, of recent werk dat binnen het thema past.

In de huidige tijd van snelle maatschappelijke, technische, sociale en klimaatveranderingen is ‘verbinding’ een veelomvattende term. Steeds meer zoeken we naar wat ons bindt en is samenwerking of samengaan van belang. De term NEXUS komen we dan ook steeds vaker tegen, op telefoons, fietsonderdelen, bij culturele bedrijven en in computerspelen. Hoe laten kunstenaars zich inspireren door dit begrip? Kunstliefde toont de resultaten van deze zoektocht.

Opening: Zondag 10 maart 16.00 uur door Ine van der Horn, curator Galerie Pouloeuff en beeldend kunstenaar.