Deze lezingen gaan over de enorme invloed die de werking van onze oren heeft op wie we zijn en hoe we ons gedragen. Daarmee verbonden is de invloed van muziek en hoe we die verwerken. Wist je bijvoorbeeld dat:

-We onze auto parkeren met de oren
-Muziek luisteren het gedrag beïnvloedt
-De oren uw verbinding met de kosmos zijn
-Gepiep in de oren uit onze voeding kan komen
-Horen niet de belangrijkste functie van uw oren is

Veel mensen horen prima maar luisteren minder goed. Een goed luisterend oor is echter wel bepalend voor ons gedrag. Er gebeuren veel complexe processen in de oren met grote invloed op de gehele persoon. We bespreken tinnitus en wat u daar zelf aan kunt doen. Ook krijg je tips om uw oren bewuster te gebruiken bij communicatie en dingen beter te kunnen onthouden. Na iedere lezing ontvang je (per e-mail) een ‘hand-out’ om thuis e.e.a. te kunnen nalezen.

De lezing wordt gegeven door Rob van den Bovenkamp: (gepensioneerd) consultant voor de Tomatis®-Luistertherapie. Hij deed de opleiding en (deel van) de KNO–studie bij het eerste Tomatis®–Centrum in Parijs. In zijn Centrum werden kinderen en volwassenen behandeld voor o.a. dyslexie, autisme, ADHD en problemen met concentratie, motoriek, rekenen, taal, leren, burn-out, hyperacusis enz. Je kunt de lezingen per deel bijwonen. Er zit echter wel een logische voortgang in het verhaal.

Aanmelden kan via: 0343 758 780