Bijna twintig procent van de eenentwintigste eeuw is inmiddels verstreken. Tijd om terug te blikken en om vooruit te kijken naar wat de komende tachtig procent ons gaat brengen. In dit drieluik ontleedt ’s lands bekendste historicus de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen twee decennia, zoals de opkomst van China als wereldmogendheid, de kredietcrisis, de veronderstelde strijd met de islam en de opkomst van het populisme.

Daarnaast richt Van Rossem zijn pijlen op de toekomst. Wat zal de opwarming van de aarde voor ons betekenen? Wat wordt de nieuwe positie van de Verenigde Staten? Hoe ziet de wereld er in 2099 uit? Ticket info