In het huidige wetenschappelijke onderzoek zijn fotografische afbeeldingen onmisbaar. Achter dit gebruik zit een zeer interessante geschiedenis die ons terugvoert naar de opkomst van de fotografie in de 19eeuw. De toen nieuwe techniek kreeg vrij snel wetenschappelijke toepassingen. Aan de hand van vele voorbeelden kan aangetoond worden dat de fotografie de richting van het wetenschappelijk onderzoek, de interpretatie van kernbegrippen als objectiviteit en feit, het zelfbeeld van de wetenschapper en zelfs de morele normen van het wetenschappelijk bedrijf drastisch heeft veranderd. Deze ingrijpende veranderingen werken door tot de dag van vandaag.

Dr. Bart Karstens is wetenschapshistoricus en is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.