Frank van den Broeck maakte de kunstwerken in deze presentatie in de afgelopen drie jaar in opdracht van het Centraal Museum, ondersteund door een bijdrage van het Mondriaan Fonds. Met deze opdracht wil het museum de kunstenaar de gelegenheid geven de verwantschap van zijn werk met werken uit de collectie te onderzoeken en tegelijkertijd nieuw werk te maken.

We zien een stilistische overeenkomst tussen deze kunstwerken en beeldjes en maskers van Erich Wichman.

Tekeningen en sculpturen ontstonden vanuit improvisaties. Het werd een intuïtief en gevarieerd proces van handelen, denken, kijken, beslissen en handelen. De titel van de presentatie is dan ook ontleend aan een ‘Gedachte’ van de 17de-eeuwse Franse wetenschapper en filosoof Blaise Pascal: ‘Het hart heeft zijn redenen, waar de rede geen weet van heeft.’ Het verstand wil het liefst alles in een lineaire orde zien en volgens de orde van woorden zinnen, en dus leesbare betekenissen, maken. Maar de kunstenaar kijkt naar wat niemand nog zag en schept zijn eigen beelden.

De presentatie is tot 17 juni te zien in expo 6.