Kunstliefde (opgericht in 1807) is een van de oudste kunstenaarsgenootschappen van Nederland en vormt in Utrecht een actueel podium voor hedendaagse beeldende kunst. Er is recent werk te zien van kunstenaars die lid zijn van Kunstliefde, o.a. schilderijen, beelden, video, installatie, fotografie en grafiek.