Lezen is heel belangrijk, samen lezen is superleuk. Iedere woensdagmiddag lezen echte Overvechtse voorleeshelden voor. Op de voorleesmiddag ontmoeten kinderen en hun ouders niet alleen de personages uit de verhalen, maar ook elkaar. Kinderen maken zo kennis met de wereld om hen heen en leren zich te verplaatsen in anderen. Medewerkers van de Bibliotheek geven graag tips om ook thuis voor te lezen.