Maak kennis met Rembrandts voorgangers, navolgers en tijdgenoten. In een nieuwe permanente expositie presenteert het museum zestiende en zeventiende-eeuwse topstukken uit de unieke collectie bijbelschilderkunst. Al wandelend door de kloostergangen ziet de bezoeker de geschiedenis van de schilderkunst in de Gouden Eeuw en de daarbij behorende ontwikkeling van de bijbelse historieschilderkunst aan zich voorbij trekken. Het centrale punt in de tentoonstelling is een schilderij van Rembrandt van Rijn. ‘De doop van de man uit Ethiopië’ is omringd door werk van zijn leerlingen en navolgers. Hier wordt duidelijk zichtbaar hoeveel invloed Rembrandt had op hun schilderstijl. Ticket info