Het accent van de films die gedraaid worden in Springhaver ligt op ‘auteursfilm’. Daarom hebben films met een persoonlijke signatuur de voorkeur. Dat kunnen films zijn van David Lynch of van een onbekende filmmaker uit de derde wereld. De Europese film krijgt een belangrijke plaats binnen het theater.