Agendagegevens die in het magazine moeten worden opgenomen, moeten ruim voor de verschijningsdatum binnen zijn bij de redactie. Agendagegevens kun je sturen naar: redactie@uitagendautrecht.nl.

Voor het aanleveren van agendagegevens voor de edities in 2017 gelden de volgende deadlines:

Edities 2017

  • #21  -Januari/februari 2017: 11 november 2016
  • #22  -Maart 2017: 9 januari 2017
  • #23 – April 2017: 13 februari 2017
  • #24 – Mei 2017: 13 maart 2017
  • #25 – Juni 2017: 10 april 2017
  • #26 – Juli/augustus 2017: 15 mei 2017
  • #27 – September 2017: 17 juli 2017
  • #28 – Oktober 2017: 14 augustus 2017
  • #29 – November 2017: 11 september 2017
  • #30 – December 2017: 16 oktober 2017

Let op!

De redactie beoordeelt of een evenement wordt opgenomen in de agenda.