Agendagegevens die in het magazine moeten worden opgenomen, moeten ruim voor de verschijningsdatum binnen zijn bij de redactie. Agendagegevens kun je sturen naar: redactie@uitagendautrecht.nl.

Voor het aanleveren van agendagegevens voor de edities in 2018 gelden de volgende deadlines:

Uitagenda Utrecht 2018

 • #31 – Januari/februari: ma 13 november 2017
 • #32 – Maart: ma 8 januari 2018
 • #33 – April: ma 12 februari 2018
 • #34 – Mei: ma 12 maart 2018
 • #35 – Juni: ma 9 april 2018
 • #36 – Juli/augustus: ma 14 mei 2018
 • #37 – September: ma 16 juli 2018
 • #38 – Oktober: ma 13 augustus 2018
 • #39 – November: ma 10 september 2018
 • #40 – December: ma 15 oktober 2018
 • #41 – Januari/februari 2019: ma 12 november 2018

Criteria voor aanleveren agendagegevens

De redactie beoordeelt of een evenement wordt opgenomen in de agenda. Graag ontvangen wij per evenement de volgende informatie in platte tekst (Word) in één document:

Titel

Start- en einddatum

Aanvangstijd

Korte beschrijving (in 2 zinnen)

Lange beschrijving

Locatie

Prijs

URL’s voor meer informatie of kaartverkoop

Beeldmateriaal (bij voorkeur > 1 MB; aanleveren als link, emailbijlage, Dropbox/Onedrive/Google Drive link of als WeTransfer; NIET in het Word-document of email)


Kijk hier voor de deadlines van MAG Utrecht