Voor de Vlaamse choreograaf en danser Anne Teresa De Keersmaeker is de muziek van Bach een blijvende inspiratiebron. Wat haar in het bijzonder aantrekt in de cellosuites, zijn de ingenieuze architectuur en de dansante ritmiek. In Mitten wir im Leben sind – voor drie dansers, twee danseressen en cellist Jean-Guihen Queyras – gaat ze weer bijna mathematisch te werk. Ze maakt een ruimtelijk parcours van cirkels, spiralen, rechthoeken waarin ook de cellist is opgenomen en van positie verandert. De dans poogt zowel het wezen van elke suite afzonderlijk als de onderlinge wisselwerking bloot te leggen. Het publiek zit rondom dit fascinerende schouwspel.