Daan Russcher, Nathalie van der Straten-Folkersma en Geertje Brandenburg.

Deze tentoonstelling laat drie jonge kunstenaars zien aan het begin van hun carrière, als de nieuwe generatie binnen de fotografie. Gefascineerd door onopgemerkte momenten gebruiken de kunstenaars het medium om hun omgeving vast te leggen, te meten, te begrijpen en te verklaren. Ze onderzoeken hoe zowel digitale als fysieke interventies ertoe kunnenleiden dat ze zelf schepper worden van een eigen realiteit. De kunstenaars werken alledrie vanuit hun eigen praktijk en fascinaties:waar Daan Russcher zich richt op de verdwijnende rafelranden vanstedelijk gebied, is Nathalie van der Straten-Folkersma gefascineerd door het stervensproces van planten en gaat Geertje Brandenburg een visueel gesprek aan met het (verloren) verleden. Mede door deveelzijdigheid aan concepten en werkwijzen van de drie kunstenaarsbiedt wordt in deze expo gezocht naar de grenzen van fotografie in hetvisuele tijdperk.

De drie makers die te zien zijn in de expositie zijn de winnaars van het Keep an Eye Photography Stipendium 2020, dat uitgereikt werd op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Met een financiële bijdragevanuit het stipendium hebben zij het afgelopen jaar hun onderzoeksprojecten kunnen ontwikkelen en de uitkomst hiervan is nu te zien bij Kunstliefde in Utrecht.