Face Value onderzoekt de veranderende betekenis van het gezicht in een digitaliserende samenleving, waarin gezichten steeds vaker worden vastgelegd en geanalyseerd als digitaal portret.

In een tijd waarin ontmoetingen tussen mensen steeds vaker online plaatsvinden, en gezichtsherkenning overal wordt ingezet (van smartphones tot aan grenscontroles) zien we dat gezichten steeds vaker door een technologische ‘lens’ worden gedigitaliseerd en getransformeerd. In dit proces fungeert het gezicht niet slechts als een startpunt van menselijke ontmoetingen, maar ook als wachtwoord, database en doelwit van overheidscontroles.

Wanneer we op straat lopen, een selfie posten of een demonstratie bijwonen, lopen we het risico dat gezichtsherkenningssoftware ons gezicht analyseert en de informatie opslaat in een database. Omdat dit proces van een afstand gebeurt en doorgaans onzichtbaar blijft, zijn we ons vaak niet bewust van de grote hoeveelheid informatie die van ons gezicht wordt afgelezen en wat daarmee gebeurt. Wanneer, waarom en hoe je herkent wordt is geen neutraal proces, maar een proces dat gekenmerkt wordt door structuren van in- en uitsluiting. Uit onderzoek blijkt dat biometrische systemen bevooroordeeld zijn, en racisme, seksisme en andere vormen van discriminatie kunnen vergroten. Dit roept urgente vragen op die Face Value onderzoekt:

Gezichten, stemmen en emoties worden voortdurend digitaal gescand, herkend en geprofileerd. Hoe beïnvloedt dit de manier waarop we naar gezichten kijken?

Welke sociaal-politieke gevolgen heeft het als een algoritme je gezicht reduceert tot een digitale barcode, en op basis van je uiterlijk aannames maakt over je identiteit?

Is het tijd om onze gezichten terug te eisen?

IMPAKT presenteert het werk van vijf kunstenaars(duo’s) die op een kritische manier bevragen hoe deze technologieën het gezicht in beeld brengen, wat de consequenties daarvan zijn en hoe we onze gezichten terug kunnen eisen. De werken in Face Value nodigen je uit om te reflecteren op wat er verloren gaat wanneer lichamen, stemmen en emoties worden gevangen in binaire code. Tegelijkertijd toont Face Value hoe gezichts-technologieën op alternatieve manieren kunnen worden ingezet om intieme en persoonlijke connecties tussen technologieën, lichamen en gemeenschappen mogelijk te maken.

Kunstenaars: Effi & Amir, Heather Dewey-Hagborg, Josèfa Ntjam, Ningli Zhu, Martine Stig.

Gastcurator: Rosa Wevers