In een prestatiegerichte samenleving raken we gefocust op het vooruitzicht en staan we minder stil bij de kleine dingen in het leven, wat kan leiden tot een waar nachtmerrie scenario.

We hebben allemaal dromen en doelen die we willen behalen. Hoe verhouden wij ons tot die dromen? Hoe verhouden we ons tot elkaar? Wanneer heb je je dromen behaald? En wat gebeurt er als je droom buiten bereik valt?  In de nieuwe dansproductie van MENSJA Collective komen deze vraagstukken aan bod door middel van dans. De voorstelling is een zoektocht naar antwoorden. Aan de hand van choreografieën en poëzie werpen we een blik op zulke situaties en proberen we de vragen te beantwoorden.