De Moving Gallery dankt haar naam aan de – dreigende – noodzaak al te moeten verhuizen voor er goed en wel begonnen was. Daarmee werd meteen het concept geboren.

De Moving Gallery biedt kunstenaarstalent een podium, met steeds ook aandacht voor jonge kunstenaars. We maken daarvoor gebruik van leegstaande ruimtes, die tijdelijk ter beschikking worden gesteld en waar de exposerende kunstenaars zoveel mogelijk zelf aanwezig zijn.